LXX Kawiarnia Naukowa – 25.04.2013

Bałtycki Festiwal Nauki70 Kawiarnię Naukową Bałtyckiego Festiwalu Nauki mamy już za sobą.
Tym razem gościem był  prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski (Akademia Morska w Gdyni), który przedstawił wykład pt.: Dokąd zmierzamy? Jakość energii elektrycznej a statki morskie.

 

 

Zapowiedź relacji:

Energia elektryczna jest podstawowym medium zasilającym różnorodne obiekty i instalacje przemysłowe, często o dużej złożoności technicznej, wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie. Jakość energii elektrycznej można porównać do jakości paliwa stosowanego między innymi w przemyśle motoryzacyjnym. Nawet najbardziej wyrafinowane i zaawansowane technicznie konstrukcje pojazdów, nie mogą być w pełni wykorzystane przy zastosowaniu paliwa o zaniżonej liczbie oktanowej. Podobnie, wszelkie układy, systemy czy też obiekty technologiczne, przy zasilaniu energią elektryczną o zaniżonych parametrach jakościowych, nie mogą być wykorzystane efektywnie, gdyż generowane są wówczas dodatkowe straty, maleje także ich niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Z uwagi na nieprzewidywalność wielu czynników pogodowych, technicznych i ludzkich, powyższe stwierdzenia odnoszą się również, i to w szczególnym stopniu, do energetyki okrętowej. Problematyka badań i oceny jakości energii elektrycznej na statkach ma istotne znaczenie dla szeroko rozumianej efektywności i bezpieczeństwa transportu morskiego, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo załóg statków i pasażerów, a także bezpieczeństwo przewożonych towarów i ochronę środowiska morskiego.

W świetle obecnego stanu wiedzy i doświadczeń ostatnich kilkunastu lat można postawić kilka pytań. Czy jakość energii elektrycznej na statkach można mierzyć? Jakie są kryteria jej oceny? Czy istnieje kontekst prawny procesu oceny? Czy zaniżona jakość energii elektrycznej w sieci okrętowej może być przyczyną katastrofy morskiej? Czy można sterować jakością energii elektrycznej?
Przedstawiony wykład będzie nie tylko próbą odpowiedzi na tak sformułowane pytania, ale przede wszystkim próbą wyjaśnienia kilku kontrowersyjnych zagadnień związanych z oceną jakości energii elektrycznej na statkach morskich i jej konsekwencjami.

Skrót relacji:


długość materiału:   13:18

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski urodził się w lipcu 1950 roku w Gdańsku. W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Doktorat obronił na macierzystym wydziale w 1981 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w roku 1993, tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2002 roku. W tym samym roku zostaje powołany na stanowisko profesora zwyczajnego Akademii Morskiej w Gdyni. W latach 1990-1993 oraz 2005-2012 był dziekanem Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, w latach 1996-2002 oraz od 2012 prorektorem ds. nauki tej uczelni.

Jego główne zainteresowania zawodowe i naukowe związane są z pomiarami i diagnostyką systemów okrętowych. Jest twórcą szkoły naukowej w obszarze badań i oceny jakości energii elektrycznej. Wypromował 4 doktorów i był opiekunem naukowym 2 doktorów habilitowanych.

Dorobek naukowy to ponad 200 prac opublikowanych, w tym 9 monografii i książek Kierował, bądź był wykonawcą, 21 projektów, w tym 14 międzynarodowych, a także twórcą bądź współtwórcą 18 patentów oraz 16 wdrożeń i ekspertyz.

Jest członkiem Fellow IEE (UK) od 1994 oraz członkiem Senior Member IEEE (USA), od 2013. Przewodniczący Instrumentation & Measurement Chapter, Polska Sekcja IEEE (2008-2012), a także Przewodniczący IMEKO Technical Committee on Measurement of Electrical Quantities (2012-2015). Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN od 2003, członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków od 2001.

Wyrazem międzynarodowego uznania profesora Mindykowskiego jest fakt powierzania mu funkcji przewodniczącego oraz jego współudział w komitetach programowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych m.in. pod auspicjami IEEE i IMEKO, a także szereg zaproszeń do wygłoszenia referatów plenarnych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Prof. Mindykowski, jako profesor wizytujący, wykładał na uniwersytetach w Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Norwegii, Niemczech, Chinach, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we Włoszech. Jest Profesorem Honorowym Shanghai Maritime University od 2006 roku.

Prof. Mindykowski jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym między innymi nagród naukowych Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (trzykrotnie), Ministra Infrastruktury oraz w 2012 nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopocka Muza” za całokształt działalności naukowej. Otrzymał wyróżnienie UNESCO Silver Badge of Honour za ”Globalisation of engineering education” i wyróżnienie Shanghai Maritime University za „Outstanding achievements in the cooperation”.

Profesor J. Mindykowski jest posiadaczem wielu orderów i odznaczeń w tym Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotego Krzyża Zasługi (1995), oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2003).

Pełna relacja:


długość materiału:   84:06
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.