Dziewczyny na Politechniki - Politechnika Gdańska 2013

Dziewczyny na Politechniki 2013

logo Dziewczyny na PolitechnikiOgólnopolski dzień otwarty w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki” już 25 kwietnia 2013r, tego dnia w Politechnice Gdańskiej jak i całym kraju otwierają się drzwi uczelni tylko dla dziewczyn.
W związku z tą akcją w naszej sondzie studentki Politechniki Gdańskiej dzielą się swoimi uczelnianymi doświadczeniami.


długość materiału:   3:31

 

Akcja Dziewczyny na politechniki! i jej „młodsza siostra” – Dziewczyny do ścisłych!, organizowane przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy, za najważniejszy cel stawiają sobie właśnie przełamywanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. Bo Polska i Europa wciąż potrzebują inżynierów – dobrych inżynierów.

Uczestniczki pierwszej edycji akcji Dziewczyny na politechniki! mają już tytuły inżynierskie, wkrótce te z nich, które kontynuują studia, zostaną magistrami. Możemy mówić już o pokoleniu Dziewczyn na politechniki! – potężnej grupie młodych kobiet zainspirowanych do podjęcia studiów technicznych dzięki tej akcji. Dzięki kolejnym edycjom akcji na polskich uczelniach technicznych studiuje ponad 20 000 dziewczyn więcej, podczas gdy ogólna liczba studentów w Polsce ze względów demograficznych maleje.

Dziewczyny na politechniki! były pierwszym, pionierskim i zarazem największym projektem promującym kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet. Jego idea narodziła się w roku 2006. Z roku na rok rośnie zainteresowanie akcją, nie tylko wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych, stojących przez wyborem dalszej drogi kształcenia, ale także wśród gimnazjalistek.

Kulminacyjnym punktem akcji jest co roku Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn.
W czwartek 25 kwietnia br. panie pracujące na uczelniach, a także studentki i absolwentki, spotkają się z uczennicami, aby opowiedzieć im o swojej ścieżce kariery i zawodowych fascynacjach. Zaproszą dziewczyny do zwiedzania laboratoriów, zorganizują warsztaty i pokazy, stworzą szanse dotknięcia tego, nad czym się na kierunkach technicznych i ścisłych pracuje. Studentki opowiedzą zaś o blaskach i cieniach studiowania w grupach z przewagą „pierwiastka męskiego”. W działaniach w ramach Dnia nierzadko uczestniczą rektorzy uczelni technicznych, którzy podkreślają, że kobiety doskonale radzą sobie na kierunkach uznawanych tradycyjnie za „męskie”.