LXVIII Kawiarnia Naukowa - A. Nowakowski - 28.02.2013

LXVIII Kawiarnia Naukowa – 28.02.2013

Bałtycki Festiwal NaukiW ramach cyklu Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. inż. Antoni Z. Nowakowski z Politechniki Gdańskiej przedstawił wykład: Podczerwień -– niewidzialne promieniowanie termiczne w diagnostyce technicznej i medycznej.

 

 

Zapowiedź relacji:

Obrazowanie w podczerwieni przez dziesiątki lat stanowiło tajemną domenę zainteresowań wojska i służb specjalnych. W Polsce dziedzina ta stała się dostępna dla zastosowań cywilnych dopiero w latach dziewięćdziesiątych, po zmianie systemu politycznego i zniesieniu embarga na tego typu sprzęt. Ostatnie dziesięć lat to gwałtowny rozwój tej techniki, w związku z udostępnieniem dla celów cywilnych tanich kamer z matrycami niechłodzonych detektorów podczerwieni (FPA).

Omówione zostaną właściwości systemów zobrazowania termalnego, ich możliwości i ograniczenia. Krótko scharakteryzowane zostaną postępy rozwoju metod nieinwazyjnego badania struktury obiektów z wykorzystaniem pobudzenia termicznego. Zademonstrowane zostaną wyniki prac badawczych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej, we współpracy z GUMed, z katedrami Chirurgii Plastycznej, Chirurgii Onkologicznej oraz Kardiochirurgii. Rozwijane aplikacje to m.in. aktywna termografia dynamiczna w diagnostyce oparzeń, w ocenie jakości interwencji kardiochirurgicznych, w mammografii czy w przeszczepach rekonstrukcyjnych.

Skrót relacji:


długość materiału:   15:44

Prof. dr hab. inż. Antoni Z. Nowakowski jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej i kierownikiem Katedry Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Kariera zawodową rozpoczął w 1967 uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1973 na Politechnice Gdańskiej uzyskuje stopień doktora, a w 1985 doktora habilitowanego. Od 2002 roku jest profesorem zwyczajnym PG. Profesor jest autorem dwóch rozpraw, pięciu monografii oraz ponad 400 innych publikacji i 12 udzielonych patentów. Uprawiane dyscypliny naukowe to elektronika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Między innymi prowadził badania w zakresie obrazowania termicznego w podczerwieni w śródoperacyjnym nadzorze serca oraz w diagnostyce oparzeń, wdrożone do praktyki klinicznej i wyróżnione nagrodami Andronicos G. Kantsios Award (USA) i Siemensa. Wypromował 17 doktorów.

W latach 1981 – 89 był wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Technologii Elektronicznej. Od 1991 był kierownikiem Zakładu i Katedry Elektroniki Medycznej i Ekologicznej (obecnie Inżynierii Biomedycznej). Od 1990 do 1996 roku był prorektorem Politechniki Gdańskiej. Jest współtwórcą interdyscyplinarnego, międzywydziałowego kierunku studiów – Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Gdańskiej. Jako prorektor zorganizował m.in. Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK). Przez 13 lat był członkiem Zespołu ds. Infrastruktury Informatycznej Komitetu Badań Naukowych (w tym przez 7 lat jako przewodniczący). Był organizatorem sześciu dotychczas zorganizowanych konferencji INFOBAZY oraz wielu konferencji specjalistycznych.

Prowadził wiele projektów naukowych i umów z przemysłem, które zaowocowały ponad 30. wdrożeniami. Odbył wiele staży zagranicznych (uniwersytety w Edynburgu, Florencji, Bolonii, Helsinkach, Grenoble, Heidelbergu), jest członkiem rad programowych szeregu czasopism naukowych (m. in. Journal QIRT, Biocybernetics and Biomedical Engineering, TASK Quarterly, PAK i innych).

Wyróżnienia to m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiej Akademii Nauk.

Pełna relacja:


długość materiału:   88:07

 

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.