Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Zapis transmisji uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej – 14 grudnia 2016, godzina 11.15, Aula Gmachu Głównego PG.
Podczas tego wydarzenia wręczone zostały Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej. Nauczyciele akademiccy PG otrzymali Nagrody JM Rektora za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne I stopnia. Przyznane zostały także Specjalne Nagrody JM Rektora oraz nagrody Sukces Roku na Wydziale.
długość materiału: 62:56