XCVIII Kawiarnia Naukowa – 24.11.2016

Bałtycki Festiwal Nauki98 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. dr hab. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański): Współczesne dyskusje o dowodach na istnienie Boga.

Zapowiedź relacji:

W 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku „Times”, można było przeczytać: „[…] ma miejsce cicha rewolucja myśli, której jeszcze dwie dekady wcześniej nikt nie mógł przewidzieć: Bóg wraca! Co ciekawsze, nie dzieje się to w kręgu teologów czy zwykłych wiernych […], ale w kołach akademickich filozofów”. Jedną z centralnych postaci tej rewolucji jest, zdaniem autora artykułu, Alvin Plantinga.

W czasie spotkania porozmawiamy o klasycznych argumentach za istnieniem Boga (ontologicznym, kosmologicznym i teleologicznym). Spróbujemy na nie spojrzeć oczami samego Plantingi, zastanawiając się przy tym, czy w ogóle możliwy jest racjonalny namysł nad kwestią istnienia Boga, czy ta przynależy jedynie do sfery wierzeń religijnych nie objętej refleksją filozoficzną.

Skrót relacji:

długość materiału: 14:35

Tomasz Szarek (ur. 19 września 1968 w Rzeszowie) – profesor matematyki, doktor filozofii. W 1992 roku ukończył studia politechniczne – Politechnika Śląska w Gliwicach. W 1994 roku ukończył studia matematyczne (matematyka teoretyczna) na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, broniąc pracy Asymptotic stability of Markov operators acting on measures in Polish spaces, napisanej pod kierunkiem Prof. Andrzeja Lasoty. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (magister filozofii).

W 2004 roku zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Invariant measures for nonexpansive Markov operators on Polish spaces. W 2008 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią procesów stochastycznych, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali. Był profesorem wizytującym w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym między innymi w Uniwersytecie w Chicago, Instytucie Couranta w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Toronto. Kilka lat mieszkał w L’Aquila we Włoszech, pracując na tamtejszym uniwersytecie.

Zajmuje się filozofią – ostatnio wydał monografię poświęconą amerykańskiemu filozofowi analitycznemu Alvinowi Plantindze pt. ,,Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015 r.

Największym jego sukcesem jest rodzina: ma żonę i dwójkę dzieci. Lubi długie spacery, literaturę, rozmowy z córką o przeczytanych książkach i włoską kuchnię (włączając w to wino). Biega. Nie ogląda telewizji, nie czyta gazet, unika Internetu. Jest ignorantem jeśli chodzi o nowoczesne technologie – do uruchomienia bardziej skomplikowanych urządzeń potrzebuje pomocy córki. Interesuje się żydowską kabałą, filozofią procesu i mistyką chrześcijańską.

Pełna relacja:

długość materiału: 98:21

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.