Bałtyk 2016 – Otwarcie konferencji

Konferencja naukowa pod tytułem: „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”.
Konferencja rozpoczęła się od uderzenia w dzwon „Siedleckiego” przez dyrektora Instytutu dr. Emila Kuzebskiego, który powitał zebranych i przedstawił pokrótce zasadnicze założenia konferencji.
W imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, będącego patronem konferencji, a także sponsorem, głos zabrał wicedyrektor Departamentu Rybołówstwa Kamil Wojnar, życząc uczestnikom owocnych i interesujących obrad.
Całość części merytorycznej konferencji moderował prof. Tomasz Linkowski.
długość materiału: 6:31

Konferencja – „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”