XCVII Kawiarnia Naukowa – 27.10.2016

Bałtycki Festiwal Nauki97 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

dr hab. Marek Grzybowski, prof. AMG (Akademia Morska w Gdyni): Czy Polska jest morska – prawdy i mity.

Zapowiedź relacji:

Przemysły morskie i działania w obszarze gospodarki morskiej (edukacyjne, organizacyjne, ekologiczne i inne) stanowią liczące się i istotne źródło innowacji, transferu wiedzy i wartości dodanej w gospodarce światowej. Tak zwana niebieska gospodarka jest w Unii Europejskiej traktowana priorytetowo. Szacuje się, że przemysły morskie zatrudniają około 5,4 mln osób, które wytwarzają 500 mld euro wartości dodanej. Prognozuje się, że do 2020 r. liczba zatrudnionych może wzrosnąć do 7 mln osób, a wartość dodana produktów i usług „niebieskiej gospodarki” do 600 mld euro, stwierdza się w inicjatywie zatytułowanej „Niebieski wzrost: perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że przemysły morskie będą tratwą ratunkową dla europejskiej gospodarki w dobie ciągłych kryzysów targających państwa położone wokół Morza Śródziemnego. Według Komisji Europejskiej (KE) turystyka nadmorska i morska zatrudnia najwięcej osób w gospodarce morskiej i generuje największą wartość dodaną brutto spośród europejskich przemysłów morskich.

W czasie spotkania prof. Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, prezes Zarządu Polskiego Klastra Morskiego będzie starał się odpowiedzieć na pytania:
– Czy Polska jest krajem morskim przez cały rok, czy tylko latem?
– W czym jesteśmy najlepsi?
– Jakie mamy szanse rozwojowe?
– Dlaczego polskie statki nie pływają pod polską banderą?
– Czy polskie stocznie upadły, czy się rozwijają?
– Kogo kształcą uczelnie morskie?
– Co to jest klaster morski i dlaczego trzeba działać w klastrach?

Skrót relacji:

długość materiału: 18:02

Profesor Marek Grzybowski zajmuje się ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej oraz rozwojem gospodarek innowacyjnych w Regionie Morza Bałtyckiego. Jako kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w Akademii Morskiej w Gdyni wraz zespołem zajmuje się transferem wiedzy między nauką i przedsiębiorcami oraz administracją. Jako członek „Athens Institute for Education and Research” [www.atiner.gr] uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych związanych z globalną gospodarką morską. Jako członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistyczne” i 20. Krajowej Morskiej Specjalizacji Innowacyjne Technologie Morskie uczestniczy w generowaniu projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w polskiej gospodarce morskiej. Prowadzi międzynarodowy „Maritime Think Tank” na portalu www.linkedin.com. Jest członkiem zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania SUERMB w Polsce przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspierając działania MSZ w obszarze współpracy międzynarodowej w regionie Morza Bałtyckiego.

Transfer wiedzy o najnowszych trendach w gospodarce globalnej, zarządzaniu, finansach i procesach innowacyjnych zapewnia jako redaktor naczelny „Internet Manager” (ISSN 1895-426X) [www.im.org.pl] oraz redaktor naczelny „Transfer Wiedzy” (ISSN 2082-7520). Autor i współautor publikacji zwartych nt. organizacji i zarządzania, metodyki projektowania, modelowania i wdrażania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Pracując w Instytucie Morskim w Gdańsku w latach 2004-2009 uczestniczył w realizacji projektów: Projekt InterMareC, Inloc, Baltic Master, Basim, LogVAS, LOG_ALL, A-B Landbridge, Mass_NET oraz zarządzał projektami naukowymi nt. klastrów morskich oraz przemysłów morskich w gospodarce globalnej i innymi projektami związanymi z gospodarką morską [http://www.im.gda.pl/wydawnictwa/268-przemysy-morskie-w-gospodarce-globalnej].

W Akademii Morskiej w latach 2010-2016 kierował projektami lub uczestniczył w projektach krajowych międzynarodowych. Między innymi był menedżerem projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” oraz koordynatorem polskiej części projektu MARCHAIN – realizowany w ramach klastra projektów BSR StarDust (Program Regionu Morza Bałtyckiego). Obecnie jest koordynatorem TENTacle Gdynia THIK TANK – wspierającego projekt TENTacle – flagowy projekt w Regionie Morza Bałtyckiego, który realizowany jest w okresie od marca 2016 do marca 2019 r. Współpracę nauki z przedsiębiorcami w obszarze gospodarki innowacyjnej realizuje jako kierownik seminarium naukowego „Ekonomia i zarządzanie w XXI wieku”. Organizator około 90 konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych, w tym w ramach European Maritime Day. Promotor dwóch rozpraw doktorskich. Recenzent dwóch rozpraw doktorskich i jednego przewodu habilitacyjnego. Promotor około 600 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Autor i redaktor 14 publikacji zwartych, ponad 110 publikacji naukowych, około 20 raportów i opracowań związanych z ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej. W ciągu trzech miesięcy 2016 r. ponad 300 czytelników i pobranych artykułów zamieszczonych na www.researchgate.net.

Pełna relacja:

długość materiału: 84:21

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.