Spacer historyczny po kampusie Politechniki Gdańskiej cz. III

Górujący nad kampusem Politechniki Gdańskiej zabytkowy komin, wraz z przylegającą do niego wieżą ciśnień, powstał jako część Laboratorium Maszynowego.
Wybudowane w 1904 roku według projektu Hermanna Eggertta i Alberta Carstena, spełniało potrzeby uczelni w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę i elektryczność oraz służyło do potrzeb dydaktycznych. Budynek składał się z podpiwniczonej hali maszyn, przylegającej kotłowni, usytuowanego między nimi komina z przylegającą wieżą ciśnień i innych pomieszczeń.
W 1945 była to pierwsza elektrownia uruchomiona interwencyjnie w Gdańsku, która służyła mieszkańcom Wrzeszcza. W sierpniu 1945 energia elektryczna wytworzona przez politechnikę posłużyła do uruchomienia zniszczonej i zatopionej elektrowni miejskiej na wyspie Ołowiance. Laboratorium zostało rozbudowane i zmodernizowane w latach 1994–1997. W budynku zachowano liczne zabytki techniki.

długość materiału: 2:58

Materiał powstał we współpracy z Sekcją Historyczną Politechniki Gdańskiej.