Wizyta na PG przedstawicieli Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

W dniu 30 września br. w Gdańsku odbyło się III Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, którego Przewodniczącym jest Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
Jednym z punktów posiedzenia była wizyta członków Komitetu na Politechnice Gdańskiej w celu poznania dwóch projektów finansowanych w ramach Polityki Spójności UE:
– Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji – CD NIWA.
– Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Źródeł Energii – LINTE^2
długość materiału: 1:49

Wysoki potencjał badawczy tych przedsięwzięć oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań są doskonałym przykładem rosnącego potencjału pomorskiej nauki, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym.