Konferencja Naukowa – Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni

Konferencja naukowa „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Konferencja – „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”

5 października br. w Morskim Instytucie Rybackim – PIB odbyła się konferencja naukowa pod tytułem: „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”, zorganizowana w ramach obchodów przypadającego w tym roku 95. lecia działalności Instytutu. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko w kraju, ale również w innych państwach bałtyckich. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, w tym również przedstawiciele sektora rybackiego.

Chronologiczny zapis prelekcji i wystąpień:

– Otwarcie konferencji oraz wystąpienia gości.

Wykład inauguracyjny: Christian Möllmann – „Zmiany funkcjonowania ekosystemu pod wpływem klimatu i przełowienia”

Sesja 1- Środowisko:

Michael Naumann, Günther Nausch, Volker Mohrholz „Intensywna aktywność wlewów od 2014 oraz ich wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego”

Marianna Pastuszak, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski, Krzysztof Pawlikowski „Eutrofizacja w Morzu Bałtyckim – problem widziany z różnej perspektywy”

Sesja 2 – Zarządzanie i wyzwania:

Michael Andersen „Przegląd systemu zarządzania rybołówstwem w krajach nadbałtyckich – Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”

Anna Wąs-Barcz „Genetyka jako użyteczne narzędzie w zarządzaniu zasobami – opracowanie na przykładzie siei z południowego Bałtyku”

Anton Paulrud „System zarządzania zasobami bałtyckimi oparty na prawach połowowych – wyniki i doświadczenia”

Jacek Sadowski „Perspektywy rozwoju marikultury w polskiej strefie Bałtyku”

Sesja 3 – Zagrożenia:

Marguerite Tarzia „Przyłów ptaków na Bałtyku w połowach z użyciem sieci skrzelowych – poszukiwanie rozwiązań”

Magdalena Podolska, Jan Horbowy, Katarzyna Nadolna-Ałtyn „Morskie zagrożenia – pasożyty przenoszone przez foki”

Staffan Waldo, Anton Paulrud „Ekonomiczne skutki szkód wywołanych przez foki w rybołówstwie przybrzeżnym Szwecji”

Iwona Psuty, Marcin Rakowski, Lena Szymanek, Maciej Adamowicz „Rybołówstwo w kontekście konfliktów przestrzennych w Polskich Obszarach Morskich”

– Podsumowanie konferencji i dyskusja