Spacer historyczny po kampusie Politechniki Gdańskiej cz. II

Druga część historycznego spaceru po kampusie Politechniki Gdańskiej poświęcona jest losom polskich studentów. 
W latach międzywojennych w utworzonym Wolnym Mieście Gdańsk, rolę czołowej organizacji studentów polskich odgrywała Bratnia Pomoc – Zrzeszenie Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej, założona w 1922 roku (podaje się również rok 1921). Dbała ona nie tylko o sprawy socjalne studentów polskich (zorganizowanie bezpłatnej opieki lekarskiej, biblioteki i czytelni, orkiestry, uzyskanie dla studentów prawa do zniżki kolejowej itp.), ale rozwinęła również szeroką działalność społeczną, głównie wśród Polonii gdańskiej, w postaci bezpłatnych kursów języka polskiego, folkloru, licznych odczytów itp.

długość materiału: 4:34

Materiał powstał we współpracy z Sekcją Historyczną Politechniki Gdańskiej.