XCII Kawiarnia Naukowa – 25.02.2016

Bałtycki Festiwal Nauki92 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska): Trwałe zanieczyszczenia organiczne w ekosystemach wodnych. Problemy i wyzwania dla analityka.

Zapowiedź relacji:

Podejmowanie właściwych decyzji w zakresie zarządzania zasobami środowiskowymi i wyboru najlepszych zabiegów sozotechnicznych sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera chemia środowiska, czyli opis stanu poszczególnych elementów środowiska nieożywionego jak i bioty oraz procesów fizykochemicznych i biochemicznych, które tam zachodzą.

Pierwszym krokiem w tym zakresie jest zawsze wykrycie, identyfikacja i ilościowe oznaczenie możliwie szerokiej gamy ksenobiotyków, które są obecne w danym elemencie środowiska.

W wystąpieniu zostaną przedstawione informacje na temat:

– klasyfikacji zanieczyszczeń obecnych w środowisku z uwzględnieniem różnych źródeł emisji, właściwości fizykochemicznych oraz toksykologicznych i ekotoksykologicznych trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących w ekosystemach wodnych
– wyzwań i problemów związanych z analityką i monitoringiem trwałych zanieczyszczeń organicznych
– ciekawych rozwiązań metodycznych i aparaturowych, zapewniających możliwość uzyskania nowych informacji o źródłach, drogach transportu oraz procesach przemian i metabolizmie tej grupy trucizn środowiskowych.

Skrót relacji:


długość materiału: 15:58

Profesor Jacek Namieśnik urodził się w 1949 roku w Mogilnie. W roku 1967 ukończył I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, w latach 1967-72 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 1972 jest pracownikiem tego wydziału. Od 1978 roku doktor, od 1985 doktor habilitowany, od 1996 profesor nadzwyczajny, od 1997 profesor zwyczajny. W latach 1990-96 prodziekan Wydziału Chemicznego PG, w latach 1996-2002 i 2005-12 jego dziekan, od roku 1995 kierownik Katedry Chemii Analitycznej. Od 2007 przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Od 2007 członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów.

Specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zielonej chemii analitycznej, badań procesu przemian i metabolizmu szerokiego spektrum ksenobiotyków (los środowiskowy), wytwarzania nowych typów materiałów odniesienia w poszczególnych elementach środowiska nieożywionego i w tkankach i narządach organizmów żywych (los środowiskowy). Współautor licznych monografii i 13 patentów. W 2015 r. dr h.c. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych, w 2007 medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, w 2008 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska.

Pełna relacja:


długość materiału: 66:52

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.