LXXXIX Kawiarnia Naukowa – 29.10.2015

Bałtycki Festiwal Nauki89 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska (Uniwersytet Gdański): Losy polskich artystów po 1939 roku w ZSRR versus …my zhdiom vas vo Lvovie.

Zapowiedź relacji:

We wrześniu 1939 wielu artystów scen warszawskich, głównie pochodzenia żydowskiego, opuściło Warszawę i, jak podają źródła rosyjskie, „wyemigrowało” do Związku Radzieckiego, czyli do Lwowa. Tam też powstał znakomity zespół „Lwowski Tea Jazz Henryka Warsa”. W skład zespołu wchodzili między innymi: Eugeniusz Bodo, Irena Renata Jarosewicz (później Anders), Albert Garris („Każdemu wolno kochać”, „Piosenka o mojej Warszawie”) Gwidon Borucki (później pierwszy wykonawca „Czerwonych maków na Monte Cassino”) i inni. Już w lecie 1940 roku przyjazd tego zespołu stał się znaczącym wydarzeniem estradowo-muzycznym Moskwy. Koncertowali na scenach Odessy, Kijowa, Kurska, Moskwy, Leningradu i innych miast ZSRR. Artyści polscy byli niezwykle popularni w ZSRR, a władza niezwykle im sprzyjała. Do czasu…

Na naszym spotkaniu posłuchamy artystów w piosenkach z rosyjskimi tekstami, a także prześledzimy ich losy.

Profesor Marcelina Grabska od początku swojej kariery naukowej jest związana z Uniwersytetem Gdańskim, w którym przeszła niemal wszystkie jej etapy – magisterium (1971), doktorat (1981), habilitacja (1994). Tutaj też uzyskała wszystkie stanowiska – od asystenta (1975) po profesora nadzwyczajnego (2001). Profesor Grabska położyła wielkie zasługi dla rozwoju gdańskiej rusycystyki. Jest cenioną w kraju i za granicą lingwistką, metodykiem, specjalistką w dziedzinie akwizycji i dydaktyki języków obcych, pragmatyki komunikacyjnej, psycholingwistyki, językoznawstwa porównawczego.

Dydaktyczną pasją pani profesor jest infotechnologia – od lat wdraża ona podstawy informatyki dla humanistów. Wiedzę swą krzewi nie tylko wśród studentów, lecz także wśród kadry naukowej.

Na dorobek naukowy prof. Marceliny Grabskiej składają się liczne publikacje, w tym znana szerokim zagranicznym kręgom glottodydaktyków i psycholingwistów monografia Porównawczo-asocjacyjny kontekst rosyjskiego słownika potencjalnego Polaków (Gdańsk 1996), podręczniki, redakcje naukowe monografii wieloautorskich i serii monograficznych, leksykografie, audiowizualne materiały dydaktyczne (e-biblioteka), artykuły naukowe i rozdziały książek (większość w języku rosyjskim).

Profesor Grabska jest członkiem Charkowskiego Towarzystwa Leksykograficznego, Rady Kościerskiej Fundacji Nauki i Kultury, przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego „Z Ziemi Kościerskiej. Zeszyty Regionalne”, członkiem zespołu redakcyjnego rosyjskiego almanachu „Wybrzeże. Kulturowe i edukacyjne relacje rosyjsko-polskie”, przewodniczą Rady Naukowej rocznika „Studia Rosssica Gedanensia”.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne prof. Marcelina Grabska czterokrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego – II stopnia (1976, 1982, 1997, 2010) oraz Zespołową Nagrodę Naukową Rektora UG I stopnia za książkę „Słowa, słowa, słowa ” … w komunikacji językowej III (Gdańsk 2011). Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1991), a za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003). Profesor Marcelinę Grabską uhonorowano także Medalem Instytutu Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie (1994) oraz Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiare Honestati (2015).

Pełna relacja:


długość materiału: 120:06

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.