Konferencja BAŁTYK 2015 – wykłady

Krajowa Konferencja Naukowa „BAŁTYK 2015” – stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego.
Głównym celem Konferencji „BAŁTYK 2015” było syntetyczne omówienie i przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy o stanie i zagrożeniach środowiska Morza Bałtyckiego oraz prezentacja nowoczesnych technik jego monitorowania przez zaproszonych z wykładami specjalistów.

Konferencja „BAŁTYK 2015” odbyła się w dniach 14-16 października 2015, w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55.

Chronologiczny zapis wykładów i wystąpień podczas konferencji:

1. Janusz Pempkowiak – IO PAN,  Marcin Pliński – KBM PAN : Otwarcie Konferencji, powitanie gości, słowo wstępne.

2. Eugeniusz Andrulewicz – MIR PIB : Historia inicjatyw i badań na rzecz ochrony środowiska morskiego Bałtyku.

3. Włodzimierz Krzymiński – IMGW PIB, Małgorzata Marciniewicz-Mykieta – GIOŚ : Stan środowiska morskiego Bałtyku i wyzwania związane z jego monitorowaniem zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej.

4. Mirosław Miętus – UG : Współczesne zmiany klimatu i zagrożenia z nimi związane w basenie Morza Bałtyckiego.

5. Robert Osiński, Jaromir Jakacki – IO PAN : Warstwa górna a warstwa głębinowa – dwa reżimy cyrkulacji wód w Morzu Bałtyckim.

6. Waldemar Walczowski, Agnieszka Beszczyńska–Mӧller, Daniel Rak, Piotr Wieczorek – IO PAN : Zjawisko słonych wlewów z Morza Północnego do Bałtyku.

7. Marianna Pastuszak, Krzysztof Pawlikowski, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski – MIR PIB : Monitoring holistyczny – warunek konieczny w ocenie stanu środowiska naturalnego Bałtyku.

8. Jacek Namieśnik – PG : Trwałe zanieczyszczenia organiczne w ekosystemach wodnych. Problemy i wyzwania.

9. Janusz Pempkowiak, Karol Kuliński, Beata Szymczycha, Aleksandra Winogradow – IO PAN : Teoretyczne i praktyczne aspekty obiegu węgla w Morzu Bałtyckim.

10. Jerzy Bolałek, Dorota Burska, Bożena Graca, Katarzyna Łukawska – Matuszewska – UG : Fosfor w środowisku Bałtyku.

11. Marek Banaszkiewicz, Marek Moszyński – Polska Agencja Kosmiczna : Możliwości wykorzystania satelitów Sentinel programu Copernicus do monitorowania Bałtyku.

12. Mirosława Ostrowska – IO PAN : Satelitarny monitoring środowiska Bałtyku – geneza i możliwości.

13. Mirosław Darecki – IO PAN : Charakterystyki środowiska Morza Bałtyckiego zawarte w sygnale rejestrowanym przez czujniki satelitarne w świetle produktów Systemu SatBałtyk.

14. Adam Krężel – UG : Pomiary podsatelitarne w projekcie SatBałtyk.

15. Panel dyskusyjny poświęcony perspektywom i możliwościom wykorzystania najnowszych osiągnięć naukowych do ochrony i monitoringu przestrzeni morskiej.

16. Uroczyste uruchomienie Systemu SatBałtyk.

17. Marek Kowalewski – UG, IO PAN : System SatBałtyk jako narzędzie do oceny stanu środowiska Bałtyku.

18. Regina Kramarska, Szymon Uścinowicz – PIG BIP : Rola procesów geologicznych w kształtowaniu środowiska Bałtyku.

19. Stanisław Rudowski – IM : Monitoring dna morskiego.

20. Stanisław Musielak – US : Wpływ zmian klimatycznych i cyrkulacji wód na morfodynamikę brzegów Południowego Bałtyku.

21. Kazimierz Furmańczyk – US : Monitoring zmian brzegu morskiego.

22. Zygmunt Klusek – IO PAN : Pola hałasów antropogenicznych i szumów w Bałtyku, ich unikalne charakterystyki, prognozy trendów i potencjalnego wpływu na organizmy morskie.

23. Marcin Węsławski – IO PAN : White hat bias – czyli o zagrożeniu środowiska Bałtyku Toksyczne zakwity sinic, inwazje gatunków obcych, znikanie gatunków charyzmatycznych, kryzys dorszowy i masowe pojawy meduz.

24. Anna Szaniawska – UG : Gatunki obce w Morzu Bałtyckim – zagrożeniem czy szansą?

25. Hanna Mazur-Marzec – UG : Naturalne produkty glonów i sinic Morza Bałtyckiego – zagrożenie czy nadzieja.

26. Jan Horbowy – MIR PIB : Dynamika zasobów ryb Bałtyku – jej uwarunkowania i racjonalne wielkości połowów ryb.

27. Jerzy Dera – IO PAN : Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

Strona internetowa konferencji: http://www.iopan.pl/baltyk2015/

Baltyk2015_01