LXXXVIII Kawiarnia Naukowa – 24.09.2015

Bałtycki Festiwal Nauki88 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni): Grecja i Unia Europejska w kryzysie.

Zapowiedź relacji:

Kryzys w Grecji – widziany oczyma byłego ambasadora RP w Grecji i na Cyprze – to tylko skrajna postać ogólnego kryzysu zadłużenia, który jest obecny w całej Unii. Osobliwości kulturowe Grecji (pasterska mentalność klanowa) jedynie zaostrzyły skutki ogólnej słabości całego południa Unii, które było i nadal jest za mało konkurencyjne i gospodarczo sprawne oraz niedostatecznie mądrze rządzone.

Kryzysy Unii są nie tylko finansowe czy demograficzne. Główne słabości to brak silnego ośrodka kierowniczego i realnego organu przedstawicielskiego w Unii. Unia nie jest rządzona, lecz dryfuje od kryzysu do kryzysu przez pasmo spotkań premierów.

Dr hab. Wojciech Lamentowicz jest profesorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.

Skrót relacji:


długość materiału: 14:53

Profesor urodził się w Warszawie w czerwcu 1946 roku. Studia prawnicze odbył w latach 1964 – 1969 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską „Funkcje systemu politycznego w szwedzkim społeczeństwie dobrobytu: reformistyczna strategia reintegracji kapitalizmu” obronił przed Radą Naukową Instytutu Nauk o Państwie i Prawie w czerwcu 1975 roku. Habilitację uzyskał na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1988 roku. Rok później sąd konkursowy miesięcznika „Państwo i Prawo” przyznał autorowi nagrodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie prac habilitacyjnych w naukach prawnych.

Profesor W. Lamentowicz od 1969 roku pracował w różnych uczelniach w kraju i na świecie, jako etatowy nauczyciel akademicki z kilkuletnią przerwą, gdy pełnił funkcje polityczne: w latach 1993 – 1997 był posłem na Sejm RP i wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu (1993 – 1995), wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a potem podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Doradcą Prezydenta ds. Międzynarodowych (1995 – 1997) oraz ambasadorem RP w Grecji i na Cyprze (1997 – 2001). W tym czasie jednak często występował z wykładami w licznych szkołach dyplomatycznych, ośrodkach badań strategicznych, w kwaterze głównej NATO oraz w NATO Defense College w Rzymie.

W latach 2001 – 2011 był profesorem nadzwyczajny i rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, gdzie wykładał międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy dyplomacji, polityka zagraniczna państwa. W kilku innych uczelniach Pomorza wykładał ponadto prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne, wstęp do nauk prawnych i międzynarodowe prawo gospodarcze. Zainteresowania i dorobek naukowy Wojciecha Lamentowicza są na skrzyżowaniu kilku dyscyplin akademickich: ogólnej nauki o państwie i prawie, filozofii prawa, prawa porównawczego, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, socjologii władzy, teorii polityki, porównawczych badań nad systemami politycznymi i ideologiami współczesności.

Dorobek prof. Lamentowicza obejmuje ogółem siedem książek jego autorstwa, cztery książki, w których był jednym z trzech autorów, udział w dwóch encyklopediach polskich i jednej niemieckiej z kilkoma rozwiniętymi hasłami, udział z pojedynczymi rozdziałami w ponad 20 książkach wydawanych po polsku, po niemiecku, po angielsku, po szwedzku i w języku hebrajskim. Ponadto jest on autorem około 200 artykułów naukowych publikowanych w licznych czasopismach prawniczych, ekonomicznych, politologicznych, socjologicznych i poświęconych sprawom strategicznym i międzynarodowym. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, obecnie sprawuje opiekę naukowa nad dwoma doktorantami.

Prof. Lamentowicz jest także praktykującym prawnikiem w kancelarii, którą prowadzi wraz z grupa adwokatów i radców prawnych oraz konsultantem firm polskich i zagranicznych.

Pełna relacja:


długość materiału: 130:39
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.