LXXXVI Kawiarnia Naukowa – 23.04.2015

Bałtycki Festiwal Nauki86 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN (Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku): „Dlaczego grunt się zbroi?”

Zapowiedź relacji:

Przedstawione zostaną stosunkowo nowe techniki wzmacniania gruntu, tzw. technologii gruntu zbrojonego. Dowiemy się, co to jest grunt, jak wiele może być jego rodzajów i jak złożona jest jego klasyfikacja. Omówione zostaną właściwości gruntu oraz cechy korzystne i niekorzystne z punktu widzenia budownictwa. Zaprezentowane zostaną klasyczne żelbetowe konstrukcje oporowe, służące do zabezpieczania skarp i wykopów z niestabilnego gruntu oraz ich wady.

Na tym tle przedstawiony zostanie odmienny pomysł na zastąpienie żelbetu innym materiałem – gruntem zbrojonym. Materiał ten zostanie opisany (jego „działanie” zostanie zilustrowane eksperymentem z babkami z piasku zwykłego i zbrojonego). Porównane zostaną techniki budowy klasycznej żelbetowej konstrukcji z ścianą oporową z gruntu zbrojonego, przedstawione różne metody zbrojenia gruntu (zbrojenie klasyczne i gwoździowanie), pokazane różne materiały stosowane do zbrojenia gruntu i omówione różne konstrukcje, w których znajduje on zastosowanie.

Następnie omówiony zostanie trzeci ważny element konstrukcji z gruntu zbrojonego – jego lico, które może być wykonane na wiele różnych sposobów i decyduje o ostatecznym wyglądzie konstrukcji. Na zakończenie przedstawionych zostanie kilka przykładów takich metod wykonania lica, by po stosunkowo krótkim czasie w pełni się „zazieleniło”, tak że nie będzie widać, że za nim znajduje się jakaś budowlana konstrukcja.

Skrót relacji:


długość materiału: 14:42

Dr hab. inż. Marek Kulczykowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, od 1979 roku pracuje w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, na stanowisku profesora IBW PAN. Naukowo zajmuje się mechaniką gruntu ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki gruntu zbrojonego. Jego badania mają zarówno charakter teoretyczny, jak i doświadczalny, a ich wyniki znajdują zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień konferencyjnych, w tym dwóch książek. Jest również autorem i współautorem wielu projektów i ekspertyz naukowych, głównie z zakresu zbrojenia gruntu, stabilizacji i wzmacniania podłoża oraz skarp i osuwisk. Od ponad 13 lat aktywnie zajmuje się popularyzacją nauki organizując i prowadząc imprezy popularnonaukowe. Profesor jest pomysłodawcą i współorganizatorem Letnich Spotkań z Nauką nad jeziorem Wdzydze, organizowanych od 13 lat na Kaszubach oraz Majówki z Nauką w organizowanej od 9 lat w IBW PAN. Wraz z żoną, prof. Ewą Kulczykowską, otrzymał w 2012 r. tytuł Popularyzatora Nauki w konkursie PAP i MNiSW dla ludzi nauki wyróżniających się w popularyzacji nauki wśród młodzieży i dorosłych.

Pełna relacja:


długość materiału: 74:44
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.