LXXXIV Kawiarnia Naukowa – 26.02.2015

Bałtycki Festiwal Nauki84 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), wykład pt.: „Podzielona czy wspólna pamięć Pomorzan?”

Zapowiedź relacji:

Rok 2015 – 70 lat po zakończeniu II wojny światowej – zmusza nas do podjęcia refleksji nad powojenną socjogenezą społeczności pomorskiej. Jest oczywiste, że społeczność ta tworzyła się jako specyficzny konglomerat grup o różnym stopniu zakorzenienia, o odmiennej tożsamości, doświadczeniach historycznych, stosunku do nowej rzeczywistości etc. Jednak w ciągu kilku dekad powojennych wytworzyło się nowe społeczeństwo, powiązane silnymi więziami społecznymi i spajane wspólnymi doświadczeniami zbiorowymi, w których rolę fundamentalną odgrywają choćby Grudzień’70 czy też wydarzenia lat 1980-81.

Nadal jednak musimy mówić o społeczeństwie pomorskim jako swego rodzaju hybrydzie kulturowej, a najlepszym tego dowodem jest zróżnicowanie pamięci społecznej. Pierwszym pytaniem w tym kontekście jest, czy i w jaki sposób praktyki kulturowe i społeczne współczesnych Pomorzan (indywidualne, instytucjonalne, edukacyjne) przekładają się – korespondują z pomorską kulturą pamięci. Po drugie, jakie są, gdzie i przez kogo podejmowane praktyki upamiętniania oraz jakie są ich efekty w przestrzeni (krajobrazie kulturowym). W tym kontekście ważne będzie – po trzecie – pytanie nie tylko o towarzyszącą im symbolikę, ale też o to, czy budują one poczucie wspólnoty, czy może prowadzą do sytuacji konfliktowych. A więc na ile pamięć Pomorzan buduje ich regionalną (wspólnotową) tożsamość, a na ile może być (jest) czynnikiem ją osłabiającą?

Skrót relacji:


długość materiału: 16:36

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest autorem lub współautorem 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”. Jest członkiem kliku towarzystw naukowych: Instytutu Kaszubskiego (wiceprezes), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek Zarządu Głównego oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się w 2016 roku w Gdańsku). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w kilku radach muzealnych (Wejherowo, Bytów, Słupsk) oraz w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Jest też przewodniczącym Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku. Od szeregu lat jest też członkiem zespołu programującego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im Zygmunta Glogera.

Pełna relacja:


długość materiału: 108:07
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.