Projekt OpenPKW

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w sobotę, 7 lutego 2015 odbyło się spotkanie dotyczące pierwszego, otwartego, społecznościowego systemu do obsługi głosowania dla PKW – OpenPKW.


długość materiału: 2:31

Projekt jest inicjatywą społeczną, mającą na celu stworzenie w pełni działającego system do obsługi głosowania w ramach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zakłada opracowanie, stworzenie i udostępnienie projektu na zasadach open source. ( https://openpkw.pl/ )