LXXXIII Kawiarnia Naukowa – 29.01.2015

Bałtycki Festiwal Nauki83 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. dr hab. Alicja Kosakowska (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie), wykład pt.: „Anemia oceanów – rola żelaza w ekosystemie morskim.”

Zapowiedź relacji:

Żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów: zarówno mikroorganizmów (bakterii, cyjanobakterii, glonów) jak i organizmów wyższych. Mimo, że pierwiastek ten zajmuje czwarte miejsce pod względem zawartości w skorupie ziemskiej (po tlenie, krzemie i glinie), to na naszej planecie są takie rejony, w których żelaza jest tak mało, że wpływa to na rozwoju szeregu organizmów. Zjawisko to obserwowane jest na olbrzymich powierzchniach oceanów, gdzie rozwój fitoplanktonu, pierwszego ogniwa łańcucha troficznego, jest w znacznym stopniu ograniczony.

Skrót relacji:


długość materiału: 13:40

Prof. Alicja Kosakowska jest zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. Kolejne stopnie kariery zawodowej realizowała w Uniwersytecie Gdańskim: studia magisterskie na kierunku biologia (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), doktorat i habilitację w dziedzinie nauk o Ziemi na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. W 2010 r. uzyskała tytuł profesora nauk o Ziemi.

Przedmiotem Jej zainteresowań naukowych są substancje biologicznie czynne m.in. siderofory, naturalne chelaty żelaza, barwniki fitoplanktonu jako wskaźniki ekofizjologiczne i chemotaksonomiczne, badania nad biodostępnością żelaza dla mikroorganizmów wodach Południowego Bałtyku, allelopatia w środowisku wodnym. Kolejny obszar działań naukowych to określenie wybranych czynników abiotycznych (np. metale ciężkie, polimery biodegradowalne) na procesy fizjologiczne sinic i glonów bałtyckich.

Wypromowała trzech doktorów, kierowała lub była głównym wykonawcą 17 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badania prowadzi we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Autorka lub współautorka ponad 50 publikacji, kilku rozdziałów w książkach, ponad 100 wystąpień na konferencyjnych oraz autorka monografii „Wpływ żelaza i wybranych związków organicznych na fitoplankton bałtycki”.

Jest członkiem komitetów naukowych Komitetu Badań Morza PAN oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Naukowym Badań Oceanicznych (SCOR, Scientific Committee on Oceanic Research) oraz członkiem kilku towarzystw naukowych. Obecnie pełni funkcję sekretarza naukowego KBM PAN.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki w 2013 r. otrzymała od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi. W 2013 roku została laureatką Sopockiej Muzy – nagrody Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie nauki. Aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy o morzu w ramach kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Pełna relacja:


długość materiału: 79:05
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.