Estetyzacja Morskiego Portu Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk dzięki uchwaleniu nowej strategii rozwoju przystąpił do projektu estetyzacji terenów portowych. Do współpracy w poszukiwaniu oryginalnych koncepcji zaproszono studentów trójmiejskich uczelni, w tym Politechniki Gdańskiej. Ogłoszony konkurs przyniósł organizatorom wiele oryginalnych rozwiązań.


długość materiału: 3:36

Estetyzacja ma na celu uporządkowanie eksploatowanych nabrzeży i zagospodarowanie wolnych dotąd przestrzeni.
Skutkować to ma powstaniem portu uniwersalnego i optymalnie wykorzystującego naturalne walory terenu. Port będzie cechował się układem nowoczesnych terminali, kreowanych na miarę potrzeb wymiany handlowej w długiej perspektywie.
Biznes XXI wieku realizuje też poszanowanie praw ochrony środowiska naturalnego.
Surowe elementy industrialnej przestrzeni będą odtąd zastępowane elementami czerpiącymi z naturalnego uroku nadmorskiego krajobrazu, barw i kształtów wyzwalającymi wyłącznie pozytywne emocje.