LXXXII Kawiarnia Naukowa – 27.11.2014

Bałtycki Festiwal Nauki82 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

prof. dr hab. inż. Marek Biziuk (Politechnika Gdańska), wykład pt.: „Czy szklanka wody z kranu może być trująca?”

Zapowiedź relacji:

Woda jest niezbędna do życia, w związku z tym, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na jej czystość. Zanieczyszczenia wody, szczególnie wody do picia, mogą wywoływać groźne choroby oraz wpływać na zdrowie i życie przyszłych pokoleń. Dotyczy to, przede wszystkim, takich zanieczyszczeń jak: metale ciężkie, pestycydy, lotne związki chlorowcoorganiczne, polichlorowane bifenyle oraz pozostałości farmaceutyków. Niezbędne jest skuteczne oczyszczanie wody oraz monitorowanie tych zanieczyszczeń, co wykonują specjalistyczne laboratoria. Jakość wody do picia w Trójmieście jest, według tych badań, wystarczająco dobra, by można było ją pić prosto z kranu.

Skrót relacji:


długość materiału: 14:50

Urodzony na Podlasiu (w Sokółce), ale od 50 lat związany z Gdańskiem, a konkretnie z Politechniką Gdańską. Po ukończeniu w 1969 roku studiów na Wydziale Chemicznym PG rozpoczął pracę na tym wydziale otrzymując w 2001 r. tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej Chemii Analitycznej, a szczególnie analityki zanieczyszczeń środowiska i analizy żywności. Obejmowało to oznaczanie pestycydów, lotnych związków chlorowcoorganicznych oraz metali ciężkich. Autor lub współautor 135 publikacji, 18 rozdziałów w książkach, ponad 150 wystąpień konferencyjnych. Pod jego redakcją ukazała się unikatowa na rynku polskim monografia „Pestycydy – występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie”. Wypromował także 13 doktorantów, z czego 3 w tym roku. Odbył trzy staże zagraniczne: w Technical University Gheorgiu-Dej w Bukareszcie (Postdocoral Fellow), Ecole Nationale Superieure de Chimie w Tuluzie (Visiting Professor) oraz Instytucie Badań Morza (IFREMER) w Nantes (stypendium Ministerstwa Badań i Technologii Rządu Francuskiego). Wprowadzał na Politechnikę Gdańska program Socrates-Erasmus i był przez 10 lat jego koordynatorem opracowując procedury postępowania oraz wizytując ok. 30 współpracujących uczelni. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Chemii Analitycznej PAN (przewodniczący Zespołu ds. Nauczania Chemii Analitycznej), Komitetu Badań Morza PAN oraz Rady Naukowej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Aktywnie uczestniczy w popularyzacji nauki wygłaszając prelekcje w gimnazjach i liceach, a także w ramach Bałtyckich Festiwali Nauki, w ramach których również koordynuje imprezy organizowane przez Wydział Chemiczny PG. W czasach studenckich aktywnie uczestniczył w życiu studenckim, a potem w pracach Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Efektem tego jest zredagowana przez niego obszerna monografia „Życie Studenckie na Politechnice Gdańskiej”.

Pełna relacja:


długość materiału: 78:06
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.