LXXXI Kawiarnia Naukowa – 30.10.2014

Bałtycki Festiwal Nauki81 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

30 października 2014. gościem była prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański), która wygłosiła wykład pt.: „Edukacyjny fast-food – neoliberalne przemiany w edukacji.”

Zapowiedź relacji:

Metafora „fast-food”, wprowadzona do tytułu wypowiedzi, oznacza tutaj nie tyle danie szybko przyrządzone, ile danie lichej jakości. Rzecz dotyczy więc pogarszania się edukacji w porównaniu z dawniejszymi jej standardami, które wspominamy z nostalgią.

Jakie są konteksty, przyczyny, kierunki i objawy tej zmiany. Jak osadza się ona neoliberalnym nurcie kulturowym, który budził wielkie nadzieje w latach 80-tych, a obecnie wywołuje narastające rozczarowanie a nawet obawy.

Skrót relacji:


długość materiału: 15:00

Urodzona w Warszawie, tam przeżyła dzieciństwo i wczesną młodość – lata wojenne, Powstanie Warszawskie, czas powojenny. Później jej miastem stał się Gdańsk. Stopnie i tytuły naukowe z zakresu pedagogiki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej i w Uniwersytecie Gdańskim. W tej uczelni przez 25. lat kierowała zakładem Teorii Kształcenia, była też prodziekanem byłego Wydziału Humanistycznego, redaktorem naczelnym „Gazety Uniwersyteckiej”, przewodniczącą Rektorskiej komisji ds. Osób Niepełnosprawnych w UG. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki ogólnej i pedeutologii – teorii kształcenia i pracy nauczyciela. W opublikowanych artykułach i książkach autorka koncentruje się na kwestii profesjonalnego rozwoju nauczycieli w toku ich pracy zawodowej, na zagadnieniach dialogu edukacyjnego jako „dialogu bez arbitra”, na teoretycznej problematyce wymiany edukacyjnej w formule „uczenia się od outsidera” – to ostatnie zagadnienie podjęto w ramach intensywnej naukowej współpracy z Uniwersytetem Linkoping w Szwecji. W ostatnich latach zainteresowania naukowe prof. Joanny Rutkowiak zdominowało pogranicze edukacji i ekonomii. We współautorstwie z prof. Eugenią Potulicką opublikowała na ten temat książkę pt. „Neoliberalne uwikłania edukacji” (2010, 2012) oraz szereg artykułów – ostatni (z wiosny tego roku) dotyczył powiązań między neoliberalizmem a wychowaniem przez sztukę.

Pełna relacja:


długość materiału: 102:13
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.