Obrady KRASP na PG

Obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyły się w dniach 17-18 października na Politechnice Gdańskiej.W obradach uczestniczyło ponad stu rektorów. Spotkanie poprzedziły jednodniowe obrady Prezydium KRASP. Gościem specjalnym zgromadzenia była prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


długość materiału: 3:01

KRASP – Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich tworzy ponad 100 rektorów uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych i artystycznych. KRASP inspiruje i koordynuje współdziałanie uczelni członkowskich, reprezentuje wspólne interesy uczelni, a także podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej.

Przewodniczącym KRASP jest prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Funkcje wiceprzewodniczących sprawują Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej oraz prof. Ryszard Zimak, rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Prof. Henryk Krawczyk, rektor PG jest przewodniczącym Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej KRASP.