LXXX Kawiarnia Naukowa – 25.09.2014

Bałtycki Festiwal Nauki80 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki, odbyła się 25 września 2014. Gościem był prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn (Uniwersytet Gdański), który przedstawił wykład pt.: „Wojna postu z karnawałem, czyli o ocenie ryzyka chemicznego.


Zapowiedź relacji:

Trudno dziś wyobrazić sobie cywilizowany świat bez chemii. Dzięki nowym substancjom chemicznym możliwe stało się leczenie chorób, które jeszcze kilkaset lat temu uznawane były za nieuleczalne. Chemia buduje domy, umożliwia rozwój przemysłu i rolnictwa. Używane przez nas na co dzień kosmetyki i środki czystości, czy nawet zabawki, którymi bawią się nasze dzieci – to wszystko produkty powstałe dzięki osiągnięciom współczesnej chemii.

Z drugiej strony, coraz częściej słyszymy o negatywnym wpływie niektórych związków chemicznych na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze. Najbardziej niebezpieczne wydają się być związki chemiczne, z którymi stykamy się na co dzień, nie mając pojęcia o ich negatywnym wpływie na nasze zdrowie. Według szacunków już ponad 1/5 małżeństw w naszym kraju ma problem z płodnością. Województwo Pomorskie znajduje się w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Jako przyczyny pogorszenia naszego zdrowia podaje się tzw. „czynniki środowiskowe”, czyli wzrost zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy przez niebezpieczne substancje chemiczne.

Jak więc pogodzić rozwój cywilizacyjny z ograniczaniem zagrożenia ze strony związków chemicznych? Rozwiązaniem jest wprowadzenie wymogu kompleksowej oceny ryzyka dla nowych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich na rynek, a istotnym wsparciem metod empirycznych, umożliwiającym znaczne obniżenie kosztów badań i ograniczenie liczby wątpliwych etycznie eksperymentów z udziałem zwierząt laboratoryjnych jest zastosowanie metod komputerowych.

Podczas wykładu opowiem o wysiłkach dwóch grup chemików: tych, którzy projektują nowe związki chemiczne o zdumiewających, nowych właściwościach oraz tych, którzy dbają o rzetelną ocenę ryzyka dla nowo syntezowanych chemikaliów. Tylko dzięki dobrej współpracy obu grup możliwy stanie się w przyszłości zrównoważony rozwój chemii.

Skrót relacji:

długość materiału: 14:41

Dr hab. Tomasz Puzyn jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. Kieruje Pracownią Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii UG. Bieżąca tematyka badawcza zespołu dotyczy opracowania metod komputerowych wspierających projektowanie nowych produktów (nanomateriałów, cieczy jonowych) bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego. Metody komputerowe mogą być interesujące dla przemysłu nie tylko dlatego, że ich zastosowanie pozwala ograniczyć koszty i czas badań eksperymentalnych, ale również z uwagi na możliwość ograniczenia testów z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych (aspekty etyczne i wizerunkowe firmy).

Prof. Puzyn jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w wiodących czasopismach (np.: Nature Nanotechnology). Jego prace były cytowane ok. 800 razy, a indeks Hirscha wynosi 18. Prof. Puzyn jest aktywnym członkiem środowiska międzynarodowego zaangażowanego w problematykę bezpieczeństwa nanotechnologii: jest liderem dwóch projektów realizowanych dzięki środkom 7 Programu Ramowego UE (NanoBRIDGES i NanoPUZZLES) w ramach Europejskiego Klastra NanoSafety oraz członkiem Komitetu Sterującego Akcji MODENA realizowanej w ramach COST – Europejskiej Współpracy w Nauce i Technologii. Jest również laureatem prestiżowych krajowych i międzynarodowych wyróżnień, m. in. indywidualnego stypendium Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki, stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (programy: START, HOMING i FOCUS), stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną w roku 2012.

Pełna relacja:

długość materiału: 92:38

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.