Żuraw Gdański

Żuraw, dawny dźwig portowy – to obok fontanny z Neptunem, najbardziej wyrazisty symbol Gdańska.
Z uwagi na historię budynku, trudno o lepsze miejsce na ekspozycję poświęconą funkcjonowaniu dawnego portu gdańskiego.


długość materiału:   3:13

Można tu znaleźć informacje na temat pracy ludzi nierozerwalnie związanych z portem oraz rekonstrukcje i makiety obiektów portowych.
Gwoździem programu jest mechanizm Żurawia, największego dźwigu portowego średniowiecznej Europy.