LXXVII Kawiarnia Naukowa – 27.03.2014

Bałtycki Festiwal Nauki27 marca 2014 odbyła się 77 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki w której gościliśmy prof. dr hab. Hannę Mazur-Marzec (Uniwersytet Gdański), która przedstawiła wykład pt.: „Leki z morskiej apteki”.


Zapowiedź relacji:

Zasoby morza, z których człowiek czerpie korzyści, kojarzą się nam zwykle z rybami lub surowcami takimi jak ropa naftowa czy bursztyn. Tymczasem, organizmy morskie produkują wiele unikatowych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia. Tematyką wykładu będą naturalne produkty morza o leczniczych właściwościach.

Skrót relacji:

długość materiału:   16:20

Prof. Hanna Mazur-Marzec jest zatrudniona w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejne stopnie kariery zawodowej realizowała w Uniwersytecie Gdańskim: studia magisterskie na kierunku chemia (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), doktorat oraz habilitację w dziedzinie nauk o Ziemi na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii. W 2013 r. uzyskała tytuł profesora nauk o Ziemi.

Przedmiotem naukowych zainteresowań prof. Mazur-Marzec są związki biologicznie aktywne naturalnego pochodzenia. W Instytucie Oceanografii początkowo prowadziła badania nad biotoksynami produkowanymi przez cyajnobakterie (sinice) i inne mikroorganizmy. W chwili obecnej, głównym przedmiotem badań są naturalne produkty morza o potencjalnym biotechnologicznym zastosowaniu.

Hanna Mazur-Marzec jest autorem 55 publikacji naukowych, ponad 100 komunikatów konferencyjnych, uczestniczyła w 6 projektach międzynarodowych, 23 projektach krajowych. Była organizatorem, członkiem komitetów naukowych lub zaproszonym prelegentem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Jest m.in. członkiem dwóch Komitetów Naukowych PAN i członkiem Rady Naukowej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prywatne zainteresowania to muzyka klasyczna, historia i podróże.

Pełna relacja:

długość materiału:   70:38
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.