Projekty grupowe Wydziału ETI PG

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nagrodził efekt prac prowadzonych w ramach przedmiotu projekt grupowy w 2013 roku.


długość materiału:   3:07

W ramach przedmiotu projekt grupowy prowadzonego na WETI PG, zespoły projektowe złożone z 3-5 studentów podejmują się realizacji tematu wybranego spośród zgłoszonych propozycji. Wynikiem całorocznej pracy nad wybranym problemem jest produkt oraz odpowiednia dokumentacja techniczna.
Projekt grupowy jest przedmiotem, który ma na celu przygotowanie studentów do przyszłej pracy w zespole kilkuosobowym oraz nauczenia terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustalonego harmonogramu.