LXXV Kawiarnia Naukowa – 30.01.2014

Bałtycki Festiwal NaukiGościem pierwszej w 2014 roku Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki był prof. dr hab. Mirosław Miętus (Uniwersytet Gdański), który wygłosił wykład pt.: „Klimatyczna apokalipsa. Czy jest już za późno?”.


Zapowiedź relacji:

Pomiary instrumentalne pokazują, że ostatnie 50 – 60 lat było najcieplejszym okresem od początku instrumentalnych pomiarów temperatury a wiek XX był najcieplejszym wiekiem II tysiąclecia. Wg Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jest wysoce pewne, że za obserwowane, współczesne ocieplenie odpowiedzialny jest człowiek.
Współczesne ocieplenie, przejawia się w istotnych zmianach szeregu parametrów opisujących klimat Ziemi. Spodziewane w skali XXI wieku zmiany charakterystyk klimatu wskazują, z wysokim prawdopodobieństwem, na możliwość wystąpienia w wielu regionach istotnych, nieodwracalnych zmian klimatu Ziemi, co stwarzać będzie istotne zagrożenia dla żyjących tam ludzi.

Skrót relacji:


długość materiału:   14:43

Prof. dr hab. Mirosław Miętus, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim, absolwent fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, rocznik 1984. W latach 1985-2011 pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni oraz w Warszawie, gdzie przebył całą ścieżkę awansu zawodowego, od specjalisty fizyka w Pracowni Badań Dalekomorskich i Polarnych do profesora nadzwyczajnego, kierownika Centrum Monitoringu Klimatu Polski. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, specjalność meteorologia uzyskał w roku 1995 w IMGW w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w zakresie oceanologii, specjalność oceanografia fizyczna i meteorologia morska uzyskał w roku 2000 na ówczesnym Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG.

Od roku 2002 pracuje w UG. Od szeregu lat zajmuje się meteorologią i klimatologią polarną, klimatologią obszaru Polski ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących jakości danych, analizy danych pomiarowych, detekcji zmienności klimatu. Jest autorem szeregu prac z zakresu detekcji zmian klimatu Polski oraz scenariuszy przyszłej ewolucji klimatu i skutków tych zmian na wybrane sektory gospodarcze. Wykonawca oraz kierownik wielu projektów naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ekspert Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w zakresie meteorologii morskiej, oceanografii operacyjnej, meteorologii polarnej i klimatologii. Wieloletni kierownik Zespołu Ekspertów ds. Klimatologii Morskiej WMO i Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej (IOC UNESCO), ekspert Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu. Przedstawiciel Polski na sesjach plenarnych Komisji Meteorologii Morskiej (CMM) WMO, reprezentant Polski na komisjach technicznych WMO ds. meteorologii polarnej. Reprezentował też Polskę na sesjach plenarnych Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC). Wyróżniony dyplomem honorowym IPCC potwierdzającym jego istotny wkład w uzyskanie przez IPCC Pokojowej Narody Nobla w 2007 roku. Twórca Centrum Monitoringu Klimatu w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Jest kierownikiem Katedry Meteorologii i Klimatologii w Instytucie Geografii UG, obecnie również dyrektorem Instytutu Geografii UG.

Opublikował 245 prac naukowych, redaktor 17 publikacji, w 12 z nich jest także współautorem.
Pełna relacja:


długość materiału:   112:28
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.