Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

Dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, mgr inż. Mścisław Nakonieczny uhonorowany został Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej.


długość materiału:   2:12

Ceremonia wręczenia medalu miała miejsce podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej podsumowującego mijający rok, które odbyło się w Auli Gmachu Głównego. Podczas spotkania wręczono m.in. Medale za Długoletnią Służbę, nagrodę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku oraz Nagrody Jego Magnificencji Rektora.