LXXIV Kawiarnia Naukowa – 28.11.2013

Bałtycki Festiwal NaukiW czwartek 28 listopada 2013, gościem 74 Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki była prof. dr hab. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański), która wygłosiła wykład pt.: „Rola Azji i Chin we współczesnej globalnej gospodarce”.


Zapowiedź relacji:

Wiek XIX był wiekiem Europy, wiek XX – wiekiem Ameryki. Wiek XXI ma być wiekiem Azji. Już od ponad 30 lat Azja rozwija się z zawrotną szybkością. Jeszcze niedawno kontynent ten reprezentował 10% światowej gospodarki, a w połowie tego stulecia może to być już 1/3 lub nawet połowa. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów są bez wątpienia Chiny. 35 lat temu Chiny przeprowadziły zasadnicze reformy gospodarcze, przede wszystkim otworzyły się na świat. W ciągu tych lat liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszyła się dramatycznie – o ile w 1981 r. 84% Chińczyków żyło w skrajnym ubóstwie, o tyle w 2010 r. już tylko 12%. Chiny stały się drugą po USA największą gospodarką świata, czołowym eksporterem i główną „fabryką świata”, a także drugim importerem świata. Globalizacja, urbanizacja i digitalizacja to trzy czynniki, które obecnie kształtują rozwój Chin. Dzisiaj ponad połowa Chińczyków żyje w miastach. To właśnie Chiny mają być lokomotywą, która wydobędzie gospodarkę światową z kryzysu.

Skrót relacji:


długość materiału:   15:15

Profesor Ewa Oziewicz urodziła się w Gdyni, ale od urodzenia jest sopocianką, która nigdy nie zmieniła adresu. Do szkoły podstawowej chodziła w rodzinnym Sopocie, następnie ukończyła najlepszą w tym czasie w Polsce szkołę średnią – III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni z angielskim jako językiem wykładowym. Kolejny etap to pięcioletnie studia w zakresie handlu zagranicznego rozpoczęte jeszcze w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE), a zakończone na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, które zostały zwieńczone dyplomem z wyróżnieniem. To tu uzyskała stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 2007 r. skończyła Executive Education Programme w Harvard Business School, skąd otrzymała stypendium. W 2008 r. otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2008 pełniła funkcję wicedyrektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG. Nawiązała wówczas ponad 50 porozumień o współpracy, które pozwoliły i pozwalają nadal dziesiątkom nauczycieli akademickich oraz setkom studentów na dłuższe i krótsze wyjazdy do uczelni partnerskich w Europie i poza nią.

W początkowym okresie transformacji w Polsce była inspiratorem i, dzięki jej kontaktom z okresu studiów, współtwórcą Polsko-Amerykańskiego Instytutu Budownictwa w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. szkolenia.

Od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego UG.

Jej dorobek to liczne książki, artykuły, referaty naukowe. Za dwie ze swoich książek otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za inne – wielokrotnie Nagrodę Rektora UG. Wypromowała pięciu doktorów. Obszar jej zainteresowań to międzynarodowe stosunki ekonomiczne, a tu przede wszystkim kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale interesuje ją także cały region Azji – Pacyfiku. Jest współtwórcą i była pierwszym dyrektorem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełni obecnie funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej i przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego wydawanych pod auspicjami Centrum „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej”. Jest członkiem licznych komitetów redakcyjnych i naukowych w kraju i za granicą.

Wygłosiła dziesiątki referatów nie tylko w Polsce, ale i w różnych uczelniach zagranicznych – od Portugalii po Chiny. Wiele zadowolenia i satysfakcji dał jej fakt przygotowania i prowadzenia jednego z czterech seminariów w czasie tygodnia pomorskiego na Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju. Za swoje zasługi dla promowania Polski w świecie została minowana we wrześniu 2013 r. zaszczytnym tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

W wolnym czasie czyta, zajmuje się swoim ogródkiem, za który parę lat temu dostała nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu, i podróżuje. Jest zakochana w swoim mieście i przy każdej okazji promuje jego uroki.
Pełna relacja:


długość materiału:   76:30

______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.