II Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX cz.3

II Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX w Centrum Informatycznym TASK, które odbyło się 26 września 2013. Prelekcje prowadzi: Grzegorz Kozłowski


długość materiału:   22:45

Tegoroczne spotkanie miało na celu oprócz prezentacji najnowszej wersji systemu NX, zaprezentowanie również programów rozszerzających funkcjonalność systemów CAD/CAE, wykraczających poza podstawowe zadania inżynierskie.
Ponad to omówione zostały zagadnienia powstającego Pomorskiego Centrum Kompetencji CAD/CAE, mającego na celu stworzenie platformy do współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem.

także na: