LXXIII Kawiarnia Naukowa – 24.10.2013

Bałtycki Festiwal NaukiGościem 73 Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniu 24 października 2013, był prof. dr hab. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański), który wygłosił wykład pt.: „Przyroda z perspektywy fizykochemika”.


Zapowiedź relacji:

Otaczający nas świat funkcjonuje zgodnie z prawami przyrody najogólniej ujętej w teorii termodynamiki. Na jej gruncie daje się opisać zachowanie układów w stanach równowagowych i nierównowagowych, a w ograniczonym zakresie również zmiany natury termicznej, fotochemicznej lub jądrowej dokonujące się w czasie. Ich poznanie umożliwia modelowanie procesów służących człowiekowi. Współczesne możliwości doświadczalne i obliczeniowe badania przemian chemicznych zostaną przedstawione w trakcie spotkania i zilustrowane wynikami badań prelegenta.

Skrót relacji:


długość materiału:   15:00
.
Profesor Jerzy Stanisław Błażejowski urodził się w roku ukończenia II wojny światowej w Wąbrzeźnie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Golubiu Dobrzyniu, a studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 1970 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim (UG). Na Wydziale Chemii tej uczelni uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych od Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W 1994 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Jest fizykochemikiem zajmującym się problemami zachowania i reaktywności układów chemicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji w czasopismach międzynarodowych, 4 patenty, 1 książkę i 5 redakcji książek. Podczas międzynarodowych konferencji wygłosił ponad 100 wykładów. Wypromował 19 doktorów.

Jest osobą znaną w środowisku akademickim i naukowym. Pełnił szereg prestiżowych funkcji. Był między innymi aktywnym członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i jej przewodniczącym w latach 2002–2009, a także pierwszym dziekanem Wydziału Chemii UG w latach 1991–1996. W 2012 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą Międzynarodowej Konfederacji Towarzystw Analizy Termicznej i Kalorymetrii („The 2012 TA Instruments ICTAC Award”) i – w 2013 – Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki. Od 1987 roku jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego – w latach 2001–2012 był sekretarzem generalnym, a obecnie jest prezesem.
Pełna relacja:


długość materiału:   74:22
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca , o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.