LXXII Kawiarnia Naukowa – 26.09.2013

Bałtycki Festiwal Nauki72 Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniu 26 września 2013, gościła prof. UG dr hab. Jana Andrzeja Wendta (Uniwersytet Gdański), który przybliżał nam zmiany jakie mają miejsce w Egipcie wygłaszając wykład pt.: Armia, demokracja, turystyka – nowe plagi Egiptu?


Zapowiedź relacji:

Zachodzące w Egipcie w ostatnich latach przemiany budzą szerokie zainteresowanie i zaniepokojenie nie tylko w krajach sąsiednich, w świecie islamu, ale także w relacjach pomiędzy wielkimi mocarstwami. Zmiany zachodzące w tak znaczącym w regionie kraju, grożą załamaniem istniejącego na Bliskim Wschodzie porządku. Demokratyczne wybory prezydenta, którego decyzje stosunkowo szybko rozczarowały i oprotestowane zostały przez znaczącą część Egipcjan, spowodowało kolejny raz włączenie się armii do polityki. A przejęcie władzy przez generałów i towarzyszące mu krwawe wydarzenia ponurym cieniem rzutują na najlepiej rozwijający się biznes – na turystykę. To wszystko stawia ważne, przede wszystkim dla Egipcjan, ale także dla milionów turystów pytania o rolę armii, demokracji ale też turystyki w przemianach w Egipcie.

Skrót relacji:


długość materiału:   14:50

Jan A. Wendt, gdańszczanin, absolwent (a potem także nauczyciel) „Topolówki” w Gdańsku-Wrzeszczu, profesor uniwersytecki w Instytucie Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, w Zakładzie Organizacji Turystyki i Rekreacji. Po zdobyciu magisterium z geografii, praca pod kierunkiem prof. Jerzego Zaleskiego oraz z historii najnowszej, praca pod opieką prof. Romana Wapińskiego, podjął studia w Szkole Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracę doktorską poświęconą problemom geopolityki i transportu, której promotorem był prof. Wojciech Roszkowski obronił w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Także w Warszawie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania przedstawił pracę habilitacyjną z zakresu geografii społecznej badając procesy kształtujące społeczeństwo obywatelskie. Interesuje się problematyką z zakresu geografii społecznej, politycznej, ale także przestrzennymi aspektami turystyki, zwłaszcza w zakresie regionalizacji turystycznej i geograficznych zagrożeń rozwoju ruchu turystycznego. Wykładał na uczelniach w Debreczynie, Kaliningradzie i kilka lat na uniwersytecie w Oradea. Autor pięciu monografii, redaktor lub współredaktor kolejnych czternastu opracowań, autor lub współautor ponad 120 recenzowanych artykułów i ponad stu kolejnych notatek, recenzji i innych opracowań naukowych. Członek licznych polskich i zagranicznych rad i komitetów towarzystw i czasopism naukowych.

Pełna relacja:


długość materiału:   89:56
______________________________________

Do Kawiarni Naukowej zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent w Sopocie, Plac Konstytucji 3 Maja 3.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.