Kategoria: Konferencja BAŁTYK 2015

Krajowa Konferencja Naukowa „BAŁTYK 2015” – stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego.

Konferencja BAŁTYK 2015 – Eugeniusz Andrulewicz

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 1: Historia i przyszłość monitoringu środowiska Bałtyku. Eugeniusz Andrulewicz – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy : Historia inicjatyw i badań na rzecz ochrony środowiska morskiego Bałtyku. takżeContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Włodzimierz Krzymiński

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 1: Historia i przyszłość monitoringu środowiska Bałtyku. Włodzimierz Krzymiński, Małgorzata Marciniewicz-Mykieta – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska : Stan środowiskaContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Mirosław Miętus

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku. Mirosław Miętus – Uniwersytet Gdański : Współczesne zmiany klimatu i zagrożenia z nimi związane w basenie Morza Bałtyckiego. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Robert Osiński

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku. Robert Osiński, Jaromir Jakacki – Instytut Oceanologii PAN : Warstwa górna a warstwa głębinowa – dwa reżimy cyrkulacji wód w Morzu Bałtyckim. takżeContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Waldemar Walczowski

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 2: Klimat i cyrkulacja wód Bałtyku. Waldemar Walczowski, Agnieszka Beszczyńska–Muller, Daniel Rak, Piotr Wieczorek – Instytut Oceanologii PAN : Zjawisko słonych wlewów z Morza Północnego do Bałtyku. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Marianna Pastuszak

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku. Marianna Pastuszak, Krzysztof Pawlikowski, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy : Monitoring holistyczny – warunek konieczny wContinue reading

Konferencja BAŁTYK 2015 – Jacek Namieśnik

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska : Trwałe zanieczyszczenia organiczne w ekosystemach wodnych. Problemy i wyzwania. także na:

Konferencja BAŁTYK 2015 – Janusz Pempkowiak

Krajowa Konferencja Naukowa BAŁTYK 2015. Sesja 3: Monitoring i zagrożenia chemiczne Bałtyku. Janusz Pempkowiak, Karol Kuliński, Beata Szymczycha, Aleksandra Winogradow – Instytut Oceanologii PAN : Teoretyczne i praktyczne aspekty obiegu węgla w Morzu Bałtyckim. takżeContinue reading