Kategoria: Konferencja HEVELIUS 2011

Materiały zarejestrowane podczas międzynarodowej konferencji naukowej Hevelius 2011 z okazji czterechsetlecia urodzin Jana Heweliusza w dniach 15-18 września 2011 zorganizowaną przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie.

Konferencja Hevelius 2011 - otwarcie konferencji

Konferencja Hevelius 2011 – otwarcie konferencji

Zapis referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej – Hevelius 2011 z okazji czterechsetlecia urodzin Jana Heweliusza odbywającej się w Bibliotece Gdańskiej PAN w dniach 15 – 18 września 2011 r. Na konferencji zaprezentowano 21 referatów;Continue reading

Konferencja Hevelius 2011 - Sesja 1 - Voula Saridakis

Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 1 – Voula Saridakis

Temat: Spór między Hooke’iem i Heweliuszem: przeobrażanie praktyki astronomicznej końca XVII stulecia.  Spór między Hooke’iem i Heweliuszem, dotyczący zalet przeziernic teleskopowych w porównaniu z przeziernicami pozbawionymi optyki przy pomiarach pozycyjnych, należał do bodaj najbardziej zajadłychContinue reading

Konferencja Hevelius 2011 - Sesja 2 - Gudrun Wolfschmidt

Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 2 – Gudrun Wolfschmidt

Temat: Obserwatorium Heweliusza na tle obserwatoriów Europy wczesnonowożytnej.  Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony rozwój architektury obserwatoriów od wynalezienia teleskopu oraz ich związki z dziedzictwem kulturowym, jak również ich wkład w rozwój wiedzy astronomicznej i wpływ naContinue reading

Konferencja Hevelius 2011 - Sesja 2 - Felix Lühning

Konferencja Hevelius 2011 – Sesja 2 – Felix Lühning

Temat: Rekonstrukcja obserwatorium Jana Heweliusza – nieco szczegółów.  Obserwatorium Heweliusza zostało niemal całkowicie zniszczone w pożarze w roku 1679. W wystąpieniu zostanie wskazana dokładna lokalizacja obserwatorium, jak również zostaną podane szczegółowe informacje o jego rozmiarach,Continue reading